Ustawa sektorowa w
senacie – i co dalej?


 

Ustawa sektorowa w
senacie – i co dalej?

5 marca, 2019

Dnia 21 lutego 2019 roku sejm niemal jednogłośnie przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk 3050 i 3197), prace nad ustawą jednak nie są zakończone.

22 lutego 2019 roku trafił do senatu pod numerem druku 1098, po kilku dniach została skierowana do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Tego samego dnia (tj. 25.02.2019 r.) Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (dalej Kasa Krajowa) wystąpiła z prośbą o naniesienie poprawek. Kasie Krajowej zależy na zmianie art. 103 pkt 1 w zakresie przetwarzania dokumentów tożsamości osób fizycznych.

Poniedziałek 4 marca 2019 r. Konfederacja Lewiatan przekazała swoje stanowisko. Wnioskują o kilka zmian, pierwszym wnioskiem jest Kodeks Pracy i dookreślenie kryteriów wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu zatrudnienia. Drugim wnioskiem jest wyłączenie zastosowanie obowiązku informacyjnego, prawo sprzeciwu czy też poinformowania osoby o naruszeniu. Trzecim wnioskiem jest wpisanie leasingodawców oraz pożyczkodawców do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Kolejnym wnioskiem jest umożliwienie kserowania i przetwarzania danych z dokumentów tożsamości przez leasingodawców oraz pożyczkodawców. Ostatnim wnioskiem jest wyłączenie obowiązku informacyjnego względem beneficjentów rzeczywistych – ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Aktualizacja 19.03.2019

W czwartek 7 marca odbyło się 295 posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, podczas spotkania wiele kwestii zostało podniesionych oraz też wyjaśnionych. Przed posiedzeniem zdążyły jeszcze wpłynąć do Komisji stanowiska Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niemniej jednak Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji niemal jednogłośnie przyjęła ustawę. Jeden członek komisji wstrzymał się od głosu.
Obecnie ustawa jest w senacie i ma by rozpatrzona do 24 marca 2019 r.

Aktualizacja 21.03.2019

Dnia 21 marca 2019 roku (2 dzień obrad Senatu) obradowano po godzinie 15 o ustawie sektorowej RODO. Głosowanie zostało przesunięte na późniejszą godzinę.

W wyniku głosowania za przyjęciem ustawy bez poprawek opowiedziało się 84 Senatorów, natomiast 15 nie głosowało.

Zatem ustawa trafiła na biurko Prezydenta RP.

Zobacz wszystkie artykuły