Usługi IT

Rozwiązania Sprzętowe

DYSKI SIECIOWE

Dyski

Czym jest Qsan?

Seria Qsan to rozwiązanie macierzy dyskowych, które cechuje wysoka wydajność bezpieczeństwo, skalowalność, prostota i niska cena. Dedykowane dla firm SMB, ROBO i klasy enterprise, jako idealne narzędzie do wirtualizacji, mediów czy nadzoru danych na dużą skalę: monitoring, przechowywanie, backup czy też awaryjne odzyskiwanie danych.

Hybrydowa macierz nowej generacji

Seria XCubeSAN jest najnowszą generacją systemów SAN dostarczanych przez QSAN Podwójny aktywny kontroler SAN jest wydajną jednostką wspierającą zarówno iSCSI IP-SAN oraz FC-SAN. Ponadto firma QSAN znacznie uprościła wdrożenie tego systemu w infrastrukturze IT, łącząc istotne funkcje dla przedsiębiorstw takie jak Thin Porvisioning, SSD zapis, odczyt cache, Auto Tiering, migawki, zdalna replika oraz zwiększenie skalowalności urządzenia do 2,6 PB Danych, a to wszystko w jednym urządzeniu.

Zwiększona wydajność i pojemność

Dodatkową pojemność macierzy można łatwo uzyskać dzięki dwóm szybkim portom mini SAS HD o pojemności 12 Gb (na każdy kontroler), za pomocą których podłącza się dodatkowe półki rozszerzające XCubeDAS. Seria XSCCubeSAN może dostarczyć do 12000 MB/s odczytu i 8000 MB/s zapisu oraz pozwala osiągnąć przepustowość do 1.5 mln IOPS. Ogromny potencjał zwiększania pojemności sprawia, że seria XCVCUBeSAN jest doskonałym wyborem dla aplikacji tworzących kopie zapasowe i archiwalne, backupu danych oraz przy próbce i strumieniowaniu obrazu cyfrowego 2K/4K (media i rozrywka, nadzór wielkoskalowy).

Funkcje

1. Thin Provisining (QThin)

Technologia Qthin pozwala na elastyczne przydzielanie miejsca na dysku, pomiędzy wieloma aplikacjami i użytkownikami, w oparciu o minimalną przestrzeń potrzebną w danym momencie dla danej aplikacji czy danego użytkownika. W przypadku, gdy pula ulega zapełnieniu, można dodać grupę dysków w celu powiększenia przestrzeni puli, bez konieczności wyłączenia systemu.

2. SSD Cache (QCache)

SSD caching to technologia, której celem jest zwiększenie osiągów IOPS dla dysków SATA lub SAS-NL. W macierzach Qsan mamy możliwość zainstalowania dysków SSD, które możemy wykorzystać do SSD caching. Nośniki SSD charakteryzują się dużą pojemnością w porównaniu do pamięci RAM oraz dużą wydajnością IOPS. Nadają się do zastosowań jako bufor danych między szybkimi kontrolerami RAID oraz wolnymi dyskami SAS-NL, oraz SATA. SSD caching sprawia, że możemy uzyskać na wolnych dyskach osiągi IOPS do 18 razy większe niż bez SSD caching

3. Auto Tiering (QTiering)

Technologia Qtiering pozwala na umieszczenie właściwych danych, we właściwym miejscu i czasie, aby móc optymalnie wykorzystać dostępne dyski umieszczone w macierzy, Auto-Tiering należy rozumieć jako system, który rozpoznaje stopień wykorzystywania różnych danych oraz zapisuje je na różne typy nośników o różnej wydajności i cenie. Sensem takiego działania jest wyciągniecie z nośników dyskowych tego, co najlepsze – z SSD wydajność a z klasycznych dysków ich dobrą cenę za jednostkę zapisanej pojemności.

4. Snapshot (Qsnap)

Wszystkie macierze firmy Qsan mają możliwość wykonywania migawek, co umożliwia na szybki powrót do poprzedniej wersji w przypadku ewentualnej utraty danych, spowodowanej atakiem ransomware, wirusem, przypadkowym usunięciem danych czy nagłym brakiem zasilania. W systemach Qsan dane do migawek są zapisywane dopiero w momencie, gdy te zostaną nadpisane, dzięki temu migawki nie potrzebnie nie zajmują miejsca na macierzy danym produkcyjnym systemy Qsan umożliwiają odtworzenie wolumenu z migawki na całkowicie innej grupie RAID, lub w tej samej grupie, ale nie nadpisując oryginalnego wolumenu.

5. Local Volume Clone(Qclone)

Qclone służy do wykonywania duplikatu wolumenu zarówno w obrębie tej samej puli pamięci, jak i w osobnej puli pamięci w tej samej obudowie. Możliwość ręcznego i zautomatyzowanego ustawienia zadań klonowania pozwala na szybkie przywrócenie poprzedniej wersji wolumenu, Narzędzie QClone umożliwia wykonanie testów na kopii systemu, na którym ewentualne niepowodzenie testów nie będzie miało wpływu na działanie systemu.

6. Remote Replication (QReplica)

QReplica pozwala asynchroniczne replikować wolumeny oraz migawki pomiędzy dwoma urządzeniami w innych lokalizacjach. Cechy te umożliwiają scentralizowanie kopii zapasowych i odzyskanie danych w poszczególnym wolumenach bazując na wbudowanych migawkach i szybkim odzyskaniu plików. Jedna macierz w tym samym momencie może przesłać dane do kilku macierzy jednocześnie. QReplica ma na celu zabezpieczenie danych na macierzy, która jest zainstalowana w innej geolokalizacji. Dane są wysłane asynchronicznie zgodnie ze skonfigurowanym harmonogramem. Dzięki tak wykonanej kopii danych mamy pewność, że nasze dane w razie katastrofy są zabezpieczone w zdalnej lokalizacji.

TECHNOLOGIA SED

  • Qsan XcubeNAS może być jeszcze bardziej bezpieczny dzięki technologii dysków samoszyfrujących zwanej SED (Self-Encrypting Drive)
  • Dzięki tej technologii, nawet jeżeli dysk fizyczny zostanie skradziony lub błędnie umieszczony, dane na nim pozostaną chronione przed ich naruszeniem poprzez wygenerowanie klucza autentykacji (AK), aby chronić przed nieautoryzowanym dostępem.
  • Dyski SED oferowane przez QSAN zapewniają bezpieczną migrację puli pamięci do innego urządzenia XCubeNAS i łatwe zarządzanie kluczem AK poprzez jego eksport w celu zwiększenia wydajności.

SZYFROWANIE

  • Mechanizm szyfrowania puli w dyskach sieciowych XCubeNAS zapewnia bezpieczne środowisko pamięci masowej dla każdego, kto wymaga, aby modyfikacja danych była poprzedzona pełną autoryzacją użytkownika.
  • Serwer XCubeNAS obsługuje szyfrowanie kluczem AES do 256-bitów dla dysków wewnętrznych oraz zewnętrznych dysków podłączonych przez USB/eSATA
  • Szyfrowanie jest zgodne z wojskowym standardem FIPS 140-2, który jest uważany za najwyższy certyfikowany poziom zabezpieczeń.

TECHNOLOGIA WORM

  • Technologia WORM została zaprojektowana, aby zapobiec celowemu lub przypadkowemu modyfikowaniu danych w określonym czasie.
  • Pliki i foldery będące pod ochroną WORM, w ustalonym przez użytkownika czasie, mogą być wyłącznie odczytane, nie może on wtedy modyfikować tych plików i folderów do momentu upłynięcia wyznaczonego czasu.
  • WORM pozwala chronić dane przed wirusami szyfrującymi, które w ukryty sposób instalują się w systemie ofiary i szyfrują jego pliki, sprawiając tym samym, że dane stają się niemożliwe do odczytania.
  • WORM chroni dane przed nieautoryzowaną modyfikacją i zagrożeniami, zapewniając poprawność i integralność danych.

Najnowsze Artykuły

Favicon jako super-cookie

24 lutego, 2021


Favicony – wydaje się, że te małe niepozorne ikonki istnieją tylko w celach wizualnych, nic bardziej mylnego. Według badaczy z University of Illinois w Chicago można je wykorzystać do omijania trybu incognito czy VPN i nadal zbierać informacje o użytkownikach Supercookie, bo tak zostało to nazwane wykorzystuje favicony do tego, aby przypisać odwiedzającym witrynę unikalny identyfikator. W przeciwieństwie […]

Artykuł

Cyberatak na Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu.

4 stycznia, 2021


Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu padło ofiarą ataku ransomware. W związku z incydentem pracownicy pogotowia zostali poproszeni o utworzenie rachunków w Biurze Informacji Kredytowej, w celu zminimalizowania wykorzystania ich danych do zaciągnięcia kredytów.  Cyberataku dokonano 12 grudnia ale informacje dopiero teraz zostały przekazane ze względów bezpieczeństwa postępowania, które prowadzi obecnie prokuratura. Nie ujawniono dokładnych szczegółów ataku […]

Artykuł

Programy do usuwania szkodliwego oprogramowania

18 listopada, 2020


Nasze komputery codziennie są narażane na ataki szkodników. Problem pojawia się gdy program antywirusowy ich nie wykryje. Oto programy, które wykrywają i usuwają te zagrożenia.

Artykuł