Usługi IT

Ochrona Sieci Firmowej

Ochrona Sieci Firmowej

Połączenie "Najlepszej ochrony" oraz "Najlepszej wydajności sprawiło, że Bitdefender nie miał sobie równych w tych kategoriach we wszystkich sześciu testach przeprowadzonych przez AV-Test.

Antywirus i antymalware

Sygnatury, heurystyka, ciągłe monitorowanie procesów i globalnej sieci zagrożeń.

Różne opcje instalacji

Po zainstalowaniu Bitdefender na jednym komputerze, systemy niezabezpieczone są automatycznie wykrywane i można zdalnie wdrożyć ochronę na każdym z nich.

Dwustronna zapora sieciowa z wykrywaniem i zapobieganiem włamaniom

W pełni funkcjonalny, dwukierunkowy firewall z IDS, niezbędny przy wykrywaniu prób włamań.

Model użytkownika bazujący na rolach

W konsoli zarządzania mogą być tworzone wewnętrzne konta z różnymi uprawnieniami dostępu.

Konsola dostępna w kilka minut

Za pomocą wstępnie skonfigurowanych paczek konsola zarządzająca może być zainstalowana w 30 minut anie w kilka godzin lub dni, jak w przypadku innych rozwiązań.

Konsola Cloud na żądanie

Konsola Cloud znajduje się na serwerze producenta i jest dostępna zaraz po rejestracji.

Kontrola urządzeń i skanowanie USB

Zminimalizuj ryzyko infekcji i utraty danych z automatycznym skanowaniem USB i kontrolą urządzeń.

Ochrona danych

Zapobiega utracie poufnych danych poprzez ustawienie filtrów, które blokują przekazywanie danych.

Doradca wyszukiwania i filtrowanie stron www

Potencjalnie szkodliwe strony internetowe są oznaczane w wynikach wyszukiwania, a znane złośliwe strony są blokowane.

Kontrola www i aplikacji

Ogranicza lub blokuje pracownikom dostęp do aplikacji i stron internetowych.

Uprawnienia użytkowników

Możesz wybrać czy umożliwić lub zablokować użytkownikom możliwość modyfikowania ustawień.

Deinstalacja konkurencyjnych rozwiązań

Podczas instalacji Bitdefender wykrywa konkurencyjne rozwiązania i rozpoczyna proces deinstalacji.

Zdalne lub lokalne zarządzanie kwarantanną

Kwarantanna jest przechowywana lokalnie, ale może być zarządzania centralnie z konsoli zarządzającej.

Endpoint Security Relay

Aktualizacje produktów i sygnatur może być rozprowadzane w sieci bardziej efektywnie przez system, który działa jako przekaźnik.

Polityki bezpieczeństwa

Możesz przypisać polityki bezpieczeństwa dla firm lub grup komputerów.

Kontrola dzienników

Działania wykonywane w konsoli zarządzania mogą być śledzone w dzienniku.

Kontrola w czasie rzeczywistym użytkowników zdalnych (konsola Cloud)

Z konsolą zarządzania Cloud możesz kontrolować i monitorować zdalnych użytkowników.

Powiadomienia e-mail

Skonfiguruj powiadomienia e-mail, aby otrzymywać je po wystąpieniu określonych zdarzeń.

Zredukuj koszty z Inteligentnym Skanowaniem Bitdefender

Inteligentne Skanowanie Bitdefender minimalizuje konsumpcję zasobów poprzez scentralizowanie zadań skanowania dla wskazanych maszyn. Lokalna paczka instalacyjna Bitdefender Endpoint Security Tools, może zwiększyć swoją funkcjonalność i zmieniać ustawienia skanowania pomiędzy skanowaniem lokalnym, w chmurze i scentralizowanym w zależności od ustawień polityk i typu maszyny na których została zainstalowana.

Integracja z Vmware, Citrix i Microsoft Active Directory™

Integracja z VMware vCenter, Citrix XenServer oraz Microsoft Active Directory upraszcza wdrożenie i zarządzanie ochroną dla wirtualnych i fizycznych maszyn.

Pełna ochrona dla systemów wirtualnych

W trakcie gdy inne rozwiązania są ograniczone w wykonywaniu procesów skanowania w środowiskach wirtualnych, Bitdefender oferuje kompletną ochronę włączając w to procesy, pamięć i skanowanie rejestrów.

Pokrycie dla wielu platform

GravityZone dotarcza zoptymalizowanej ochrony dla wszystkich znanych hipernadzorców – Vmware vShield, Vmware ESXi, Citrix Xen, Microsoft Hyper-V, Red Hat KVM, Oracle VM i inne.

Najnowsze Artykuły

Czy Twoje dane są bezpieczne?

10 Maj, 2019


Dane, które starasz się chronić za pomocą zapór ogniowych
i haseł, prawdopodobnie wciąż przeciekają przez Twoje palce.
Na pewno zdajesz sobie sprawę, jakie konsekwencje może
wywołać zgubienie lub kradzież komputera z ważnymi dla
Twojej firmy danymi. Podobne zagrożenie niesie niekontrolowany
wyciek informacji spowodowany w sposób świadomy lub
nieświadomy przez użytkowników. Przedstawiamy Państwu rozwiązanie tych problemów.

Artykuł

Nowy atak na e-mail

5 Marzec, 2019


Niedawno pojawił się nowy dobrze przygotowany atak skierowany na skrzynki pocztowe użytkowników portalu Interia.pl. Tym razem sprawcy przygotowali atak dość dokładnie. Bardzo trudno jest odróżnić wiadomość oszustów od zwykłej, serwisowej. Jednak jest możliwość.

Artykuł