Przeprowadzenie audytu zgodności ochrony danych osobowych pod kątem ich zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

    Należyte przygotowanie organizacji do funkcjonowania w zmienionym środowisku bezpieczeństwa, wymaga znajomości nowych obowiązków oraz wyznaczenia struktury i zasobów mających je realizować. Nie sposób tego osiągnąć bez prawidłowego określenia sytuacji wyjściowej, czyli swoistej inwentaryzacji posiadanych zasobów informacyjnych oraz sposobów ich przetwarzania i ochrony.

     W wyniku kompleksowego i całościowego badania ochrony danych osobowych, abitom wskaże Państwu obszary, w których ochrona nie jest wystarczająca, adekwatna lub występują ewentualne uchybienia w tym zakresie, przedstawi i zaproponuje działania, których wdrożenie poprawi ochronę danych osobowych,
a także dostosuje ją do przepisów RODO.

W ramach audytu systemu ochrony danych osobowych zweryfikujemy m.in.:

 • czy będą Państwo musieli wyznaczyć inspektora ochrony danych,
 • czy będą Państwo musieli prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych,
 • treść stosowanych przez Państwa klauzul zgody,
 • poprawność klauzul informacyjnych i ich stopień dostosowania do rozszerzonego obowiązku informacyjnego,
 • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z nowymi wymogami,
 • stosowane przez Państwa techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych,
 • politykę bezpieczeństwa, backupu i zarządzania uprawnieniami oraz określimy ich wpływ na poziom zabezpieczenia zbiorów danych, przetwarzanych
  w formie elektronicznej,
 • gotowość organizacji do stosowania przepisów w zakresie: profilowania, uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i stosowania domyślnej ochrony danych,
 • poziom zabezpieczeń dla zbiorów danych przetwarzanych w formie papierowej i elektronicznej,
 • funkcjonujące w Państwa organizacji procedury i polityki pod kątem wytycznych RODO,
 • poziom wiedzy i świadomości Państwa pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

     Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel audytowanego podmiotu otrzymuje raport końcowy dokumentujący jego przebieg wraz z informacjami
o spostrzeżeniach i uchybieniach w odniesieniu do spełnienia wymagań RODO, stanowiących podstawę do podjęcia przez organizację działań przywracających zgodność z wymaganiami RODO i polskimi przepisami prawa.

Oferta