Ochrona Danych
Osobowych

Kompleksowe Wdrożenie RODO dla twojej firmy!

Poznaj naszą ofertę.

Wdrożenie RODO

Prawidłowe wdrożenie w RODO powinno składać się z kilku etapów, od zdefiniowania posiadanych zasobów informacyjnych, analizę ryzyka po dobranie i implementację zabezpieczeń.

Przedstawiamy poniżej naszą metodykę wdrożenia RODO:

1Audyt wstępny

Rozpocznie się od zobaczenia Twojej firmy oraz zapoznanie z jej specyfiką. Następnie będziemy badać zgodność przetwarzanych danych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

2Mapowanie i dostosowanie procesów biznesowych

Jest to identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych. Na podstawie procesów określamy kategorie osób, cele przetwarzania danych oraz zakresów danych. Analizujemy strukturę organizacyjną.

3Dostosowanie środowiska informatycznego

Nasi specjaliści IT sprawdzą czy infrastruktura informatyczna jest zgodna ze standardami wymaganymi do zachowania odpowiedniej poufności, integralności i dostępności danych. Sprawdzimy również sposoby przetwarzania danych i ich archiwizacji.

4Dostosowanie dokumentacji

Stworzenie niezbędnych polityk bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, obowiązkowej dokumentacji wymaganej przez przepisy, dostosowanie lub utworzenie nowych procedur.

5Szkolenie pracowników i współpracowników

Szkolenie z ochrony danych osobowych dopasowane do specyfiki branży. Pracownicy i współpracownicy zdobędą wiedzę ze zmian wprowadzonych w, bieżących przepisów prawa.

6Audyt sprawdzający wdrożenie

Po wdrożeniu ochrony danych osobowych sprawdzamy stan wdrożenia, stosowanie przepisów. Audyt ten ma na celu potwierdzenie wdrożeia odpowiednich polityk RODO w Państwa firmie.

Audyt Zgodności RODO

Wśród naszych usług dostępny jest również Audyt Zgodności RODO.

Podczas Audytu :

Zapoznanie z Firmą

Rozmawiamy o przepisach branżowych, o przetwarzanych danych, ustalamy cele jakie Państwo chcą osiągnąć. Dopasowujemy harmonogram audytu.

Sprawdzenie Obecnych Dokumentów i Polityk

Następuje przegląd posiadanych dokumentów od samej struktury organizacyjnej po wszelkie polityki, procedury. Rozmawiamy z każdą komórką organizacyjną.

Analiza Zabezpieczeń IT

Sprawdzamy całą infrastrukturę, robimy rozeznanie zużycia sprzętu. Sprawdzamy wdrożoną dokumentację i procedury.

Raport z Audytu

Po weryfikacji zebranych danych zostanie przygotowany raport z wynikami w formie doradzczej. W raporcie zostaną wymienione zgodności, niezgodności oraz ryzyka.

Po każdym audycie poza wygenerowanym raportem otrzymają państwo:
Certyfikat Potwierdzający Poziom Wdrożenia

PAKIET OUTSOURCINGU IOD
od 399 zł netto
 • Opracowaniem i aktualizacja polityk, procedur
 • Rejestru czynności przetwarzania
 • Rejestru kategorii czynności przetwarzania
 • Obsługa incydentów
 • Realizacja praw osób (przygotowanie odpowiedzi)
 • Bieżące wsparcie
Zamów Ofertę
RODOAUDITOR
od 1599 zł netto
 • Niezbędne polityki
 • Kontekst organizacyjny
 • Obowiązki administratora
 • Analiza ryzyka
 • DPIA
 • RCP oraz RKCP
Czytaj więcej
KOMPLEKSOWE WDROŻENIE RODO
od 999 zł netto
 • Audyt wstępny
 • Mapowanie i dostosowanie procesów biznesowych
 • Dostosowanie środowiska informatycznego
 • Dostosowanie dokumentacji
 • Szkolenie pracowników i współpracowników
 • Audyt sprawdzający wdrożenie
Zamów Ofertę

Najnowsze Artykuły

Ustawa sektorowa w
senacie – i co dalej?

5 Marzec, 2019


Zmiany w przepisach sektorowych dotyczących ochrony danych osobowych są w senacie, jak wygląda dalszy etap legislacyjny?
Czym jest tzw. Ustawa Sektorowa?

Artykuł

Czy RODO jest
niepotrzebne?

18 Luty, 2019


O RODO słyszymy na każdym kroku, w telewizji, gazetach a nawet od znajomych. Za każdym razem wyciągamy inne wnioski. Narosło dużo różnych mitów jak i straszenia ludzi karami. A jak jest naprawdę? O co w tym wszystkim chodzi?

Artykuł

Kim jest IOD?

18 Luty, 2019


Czas gra ogromną rolę dla każdego Administratora Danych. Na przygotowanie się i wdrożenie przepisów o ochronie danych osobowych potrzebny jest zarówno czas jak i nakład pracy. Następnie trzeba monitorować wszelkie zmiany, warto skorzystać ze wsparcia Inspektora Ochrony Danych. W czym IOD może Ci pomóc?

Artykuł