Ochrona Danych
Osobowych

Kompleksowe Wdrożenie RODO dla twojej firmy!

Poznaj naszą ofertę.

Wdrożenie RODO

Prawidłowe wdrożenie w RODO powinno składać się z kilku etapów, od zdefiniowania posiadanych zasobów informacyjnych, analizę ryzyka po dobranie i implementację zabezpieczeń.

Przedstawiamy poniżej naszą metodykę wdrożenia RODO:

1Audyt wstępny

Pojawimy się w Twojej firmie i zapoznamy z jej specyfiką. Następnie będziemy badać zgodność przetwarzanych danych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

2Mapowanie i dostosowanie procesów biznesowych

Jest to identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych. Na podstawie procesów określamy kategorie osób, cele przetwarzania danych oraz zakresów danych. Analizujemy strukturę organizacyjną.

3Dostosowanie środowiska informatycznego

Nasi specjaliści IT sprawdzą czy infrastruktura informatyczna jest zgodna ze standardami wymaganymi do zachowania odpowiedniej poufności, integralności i dostępności danych. Sprawdzimy również sposoby przetwarzania danych i ich archiwizacji.

4Dostosowanie dokumentacji

Stworzenie niezbędnych polityk bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, obowiązkowej dokumentacji wymaganej przez przepisy, dostosowanie lub utworzenie nowych procedur.

5Szkolenie pracowników i współpracowników

Szkolenie z ochrony danych osobowych dopasowane do specyfiki branży. Pracownicy i współpracownicy zdobędą wiedzę z zakresu zmian wprowadzonych w firmie na podstawie przepisów prawa.

6Audyt sprawdzający wdrożenie

Po wdrożeniu ochrony danych osobowych sprawdzamy stan wdrożenia, stosowanie przepisów. Audyt ten ma na celu potwierdzenie wdrożenia odpowiednich polityk RODO w Państwa firmie.

Audyt Zgodności RODO

Wśród naszych usług dostępny jest również Audyt Zgodności RODO.

Podczas Audytu :

Zapoznanie z Firmą

Rozmawiamy o przepisach branżowych, o przetwarzanych danych, ustalamy cele jakie Państwo chcą osiągnąć. Dopasowujemy harmonogram audytu.

Sprawdzenie Obecnych Dokumentów i Polityk

Następuje przegląd posiadanych dokumentów od samej struktury organizacyjnej po wszelkie polityki, procedury. Rozmawiamy z każdą komórką organizacyjną.

Analiza Zabezpieczeń IT

Sprawdzamy całą infrastrukturę, robimy rozeznanie zużycia sprzętu. Sprawdzamy wdrożoną dokumentację i procedury.

Raport z Audytu

Po weryfikacji zebranych danych zostanie przygotowany raport z wynikami w formie doradczej. W raporcie zostaną wymienione zgodności, niezgodności oraz ryzyka.

Po każdym audycie poza wygenerowanym raportem otrzymają państwo:
Certyfikat Potwierdzający Wdrożenie

PAKIET OUTSOURCINGU IOD
od 399 zł netto
 • Opracowanie i aktualizacja polityk, procedur
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania
 • Obsługa incydentów
 • Realizacja praw osób (przygotowanie odpowiedzi)
 • Bieżące wsparcie
Zamów Ofertę
RODOAUDITOR
od 1599 zł netto
 • Niezbędne polityki
 • Kontekst organizacyjny
 • Obowiązki administratora
 • Analiza ryzyka
 • DPIA
 • RCP oraz RKCP
Czytaj więcej
KOMPLEKSOWE WDROŻENIE RODO
od 999 zł netto
 • Audyt wstępny
 • Mapowanie i dostosowanie procesów biznesowych
 • Dostosowanie środowiska informatycznego
 • Dostosowanie dokumentacji
 • Szkolenie pracowników i współpracowników
 • Audyt sprawdzający wdrożenie
Zamów Ofertę

Najnowsze Artykuły

Naruszenie ochrony danych osobowych przez brak zgłoszenia powodem nałożenia kary

30 grudnia, 2020


W maju 2020r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) wpłynęło zawiadomienie  od osoby postronnej o tym, iż doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, które polegało na przesłaniu pocztą elektroniczną polisy ubezpieczeniowej do nieuprawnionego adresata przez agenta ubezpieczeniowego, będącego podmiotem przetwarzającym dla Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Dokument zawierał dane osobowe m.in. nazwisk, imion, numerów PESEL, adresów […]

Artykuł

Pierwsza kara RODO!

20 września, 2019


W związku z wyciekiem danych ponad 2,2 mln klientów z sklepu internetowego Morele.net, który miał miejsce w listopadzie 2018 roku, UODO 10 września 2019 roku po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w celu wyjaśnienia sprawy, nałożył rekordową karę na spółkę Morele.net w wysokości 2 830 410 PLN.

Artykuł

Ustawa sektorowa w
senacie – i co dalej?

5 marca, 2019


Zmiany w przepisach sektorowych dotyczących ochrony danych osobowych są w senacie, jak wygląda dalszy etap legislacyjny?
Czym jest tzw. Ustawa Sektorowa?

Artykuł