Kim jest IOD?


 

Kim jest IOD?

18 lutego, 2019

Nakład pracy jak i czasu który spędza Administrator danych aby osobiście pełnić nadzór nad przetwarzanymi przez firmę danymi osobowymi zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) jak i również polskimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego jest ogromny.

Aby utrzymać zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych trzeba ustanowić strukturę, która będzie w sposób stały monitorowała funkcjonujące procedury, procesy biznesowe.

Warto w takim przypadku znaleźć wsparcie w Inspektorze Ochrony Danych (IOD), który będzie sprawować nadzór nad systemem ochrony danych osobowych. IOD powinien być wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań określonych w art. 39 RODO

Proponowana przez nas usługa Outsourcingu Inspektora Ochrony Danych (IOD) stanowi skuteczne narzędzie, dzięki któremu otrzymają Państwu do dyspozycji szeroką paletę możliwości wsparcia procesów ochrony danych osobowych.

W ramach wykonywania obowiązków IOD zapewniamy m.in.:

Zobacz wszystkie artykuły