Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest abitom Tomasz Nidziński z siedzibą w Gliwicach przy ul. Świętojańskiej 5A/11, NIP: 631 178 04 34;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b.

3) Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu ważności oferty;

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest potrzebne do przygotowania oferty, a konsekwencją niepodania poniższych danych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia Pani/Panu odpowiedzi.

Uwaga: aby wybrać więcej niż jedną pozycję przytrzymaj klawisz CTRL na klawiaturze komputera i zaznacz lewym przyciskiem myszy więcej niż jedną pozycję.


Informacje podstawowe

Wypisz miejscowości na terenie których podmiot prowadzi działalność

Wpisz liczbę osób pracujących na danych osobowych (orientacyjnie)


Dane kontaktowe

Dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu przygotowania oferty.

Przygotowana oferta będzie przesłana na podany adres e-mail

Podczas przygotowania oferty kontakt telefoniczny może się okazać bardzo pomocny.


Prosimy o wypełnienie powyższego formularza, wyrażenie zgód, przepisanie znaków z kodu obrazkowego a następnie zaakceptowanie wprowadzonych danych poprzez wciśnięcie przycisku: "Wyślij. Spowoduje to zachowanie wpisanych danych, przesłanie do nas, jak również przesłanie ich kopii na podany przez Panią/Pana adres poczty e-mail. W przypadku braku wciśnięcia przycisku „Wyślij” dane nie zostaną zachowane i zostaną usunięte po opuszczeniu strony na której aktualnie się Pan/Pani znajduje.

Skontaktujemy się z Państwem po przygotowaniu oferty.


 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez abitom Tomasz Nidziński w celu poinformowania mnie o wybranej ofercie, w tym przesyłania tych informacji na podany adres poczty elektronicznej.


Wprowadź wynik działania z obrazka w polu poniżej, a następnie kliknij  Wyślij

  Odśwież Captcha