Artykuły RODO

Naruszenie ochrony danych osobowych przez brak zgłoszenia powodem nałożenia kary


W maju 2020r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) wpłynęło zawiadomienie  od osoby postronnej o tym, iż doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, które polegało na przesłaniu pocztą elektroniczną polisy ubezpieczeniowej do nieuprawnionego adresata przez agenta ubezpieczeniowego, będącego podmiotem przetwarzającym dla Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Dokument zawierał dane osobowe m.in. nazwisk, imion, numerów PESEL, adresów […]

Artykuł

Pierwsza kara RODO!


W związku z wyciekiem danych ponad 2,2 mln klientów z sklepu internetowego Morele.net, który miał miejsce w listopadzie 2018 roku, UODO 10 września 2019 roku po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w celu wyjaśnienia sprawy, nałożył rekordową karę na spółkę Morele.net w wysokości 2 830 410 PLN.

Artykuł

Ustawa sektorowa w
senacie – i co dalej?


Zmiany w przepisach sektorowych dotyczących ochrony danych osobowych są w senacie, jak wygląda dalszy etap legislacyjny?
Czym jest tzw. Ustawa Sektorowa?

Artykuł

Czy RODO jest
niepotrzebne?


O RODO słyszymy na każdym kroku, w telewizji, gazetach a nawet od znajomych. Za każdym razem wyciągamy inne wnioski. Narosło dużo różnych mitów jak i straszenia ludzi karami. A jak jest naprawdę? O co w tym wszystkim chodzi?

Artykuł

Kim jest IOD?


Czas gra ogromną rolę dla każdego Administratora Danych. Na przygotowanie się i wdrożenie przepisów o ochronie danych osobowych potrzebny jest zarówno czas jak i nakład pracy. Następnie trzeba monitorować wszelkie zmiany, warto skorzystać ze wsparcia Inspektora Ochrony Danych. W czym IOD może Ci pomóc?

Artykuł